Detail publikace

Jednoduchý model interakce mezi CPI a PPI: Aplikace na měsíční data zemí EU

Autor:
Typ: Články v recenzovaných časopisech
Rok: 2007
Číslo:
ISSN / ISBN:
Publikováno v: Politická Ekonomie 2/2007
Místo vydání:
Klíčová slova: Inflace, Ceny výrobců a spotřebitelů, Statická a regresivní očekávání, Produkce, Zaměstnanost, Panelová data
JEL kódy: C23, E31, E32
Citace:
Granty: 402/03/H057 Nelinearni dynamické ekonomické systémy.
Abstrakt: V našem modelu vystupují dva trhy: velkoobchodní, kde figuruje nabídka výrobců a poptávka distributorů, a maloobchodní s nabídkou distributorů a poptávkou spotřebitelů. Na velkoobchodním trhu je determinován index cen průmyslových výrobců (PPI), objem produkce a nepřímo tak i počet zaměstnaných. Na maloobchodním trhu se formuje index spotřebitelských cen (CPI). Specifikujeme jednoduchý dynamický model se dvěma stavovými proměnnými: CPI a PPI. Reálné veličiny – produkce a počet zaměstnaných – jsou plně determinovány pomocí CPI a PPI. Nabídkový šok se projeví bezprostředně v PPI, poptávkové v CPI. V rovnici CPI inflace jsou tak nabídkové šoky plně determinovány endogenně vztahem velko- a maloobchodního trhu a pro praktické využití zbývá začlenit exogenní poptávkové šoky. Naopak do rovnic PPI inflace, produkce a zaměstnanosti by bylo vhodné přidat exogenní nabídkové šoky. Druhá část se zabývá empirickou implementací modelu na měsíčních datech zemí EU. Bude nutné upravit specifikaci modelu tak, abychom se vypořádali s problémem sezónnosti a ne úplně stejné struktury košů, použitých pro výpočet CPI a PPI. Odhadneme každou rovnici modelu jak pro každou zemi zvlášť, tak pro panel všech zemí.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY