Detail publikace

Optimismus na akciovém trhu a kointegrace mezi akciemi: Případ BCP Praha

Autor: PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.,
Typ: Články ve sborníku
Rok: 2007
Číslo: 15
ISSN / ISBN: ISSN 0572-3043
Publikováno v: Acta Oeconomica Pragensia
Místo vydání: Praha
Klíčová slova: Trh akcií; Optimismus; Kointegrace.
JEL kódy: C32, G19
Citace: Baxa, J. (2007): Stock Market Optimism and Cointegration among Stocks: The Case of the Prague Stock Exchange. In: Acta Oeconomics Pragensia, vol. 15.
Granty: 402/03/H057 Nelinearni dynamické ekonomické systémy.
Abstrakt: V uplynulých pěti letech zaznamenala pražská burza cenných papírů významný nárůst jak v objemech obchodování, tak v cenách akcií, její index PX (dříve PX-50) v letech 2001 – 2006 vzrostl téměř čtyřnásobně. Aplikace kointegrační analýzy umožňuje ukázat, jestli byl tento růst způsoben společnými faktory typu optimistického vnímání celého trhu nebo společnými fundamentálními faktory, a nebo jestli byl podobný nárůst dílem náhody. Zjistili jsme, že se výsledky dost liší v závislosti na volbě frekvence dat. Zatímco denní data ukazují na velmi slabé vazby mezi jednotlivými tituly, týdenní ukazují opak. Podobně denní data naznačují, že společná vazba je delší spíše v dlouhém období a prakticky se neobjevuje v období největšího růstu v letech 2005 – 2006, naproti tomu s týdenními daty byla silná kointegrace identifikovaná hlavně v kratším období.Výsledky odhadů VECM a VAR modelů byly překvapivě dobré – v týdenních datech se podařilo vysvětlit až 80% variance, v denních 20%. Tento rozdíl může být způsoben buď velkým šumem v denních datech nebo zvýšenou volatilitou na rozvíjejících se trzích.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY