Publication detail

Půlpán, K : 1918 - výročí, ke kterému bychom se měli hlásit (1918 - an anniversary we should acknowledge). 1998, č.44, s. 10-14

Author(s): doc. Ing. Karel Půlpán CSc.,
Type: Monograph
Year: 1998
Number:
ISSN / ISBN:
Published in:
Publishing place:
Keywords:
JEL codes:
Suggested Citation:
Abstract:

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY