Publication detail

Půlpán, K.: Nástin vývoje peněz a měny na našem území do r. 1945, část II. (The Outline of the Development of Money and Currency on our Territory till 1945, Part II), Finance a Úvěr, 44, 1994, no. 1, 15 pp.

Author(s): doc. Ing. Karel Půlpán CSc.,
Type: Monograph
Year: 1994
Number:
ISSN / ISBN:
Published in:
Publishing place:
Keywords:
JEL codes:
Suggested Citation:
Abstract:

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY