Publication detail

Urban, L.: Harmonizace české legislativy s požadavky vnitřního trhu ES (na příkladu volného pohybu zboží), příspěvek k výzkumnému záměru FSV UK, 2001

Author(s): † prof. Ing. Luděk Urban CSc., Jean Monnet Professor,
Type: Monograph
Year: 2001
Number:
ISSN / ISBN:
Published in:
Publishing place:
Keywords:
JEL codes:
Suggested Citation:
Abstract:

Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY