Publication detail

Urban,L.Vstup České republiky do Evropské unie: stav, vyhlídky, spory. Příspěvek pro výzkumný záměr FSV UK "Česká společnost na prahu 3. tisíciletí", červen 1999

Author(s): † prof. Ing. Luděk Urban CSc., Jean Monnet Professor,
Type: Monograph
Year: 1999
Number:
ISSN / ISBN:
Published in:
Publishing place:
Keywords:
JEL codes:
Suggested Citation:
Abstract:

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY