Detail publikace

Použití (mikro)ekonomické metodologie při tvorbě a interpretaci soukromého práva

Autor: doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.,
Typ: IES Working Papers
Rok: 2008
Číslo: 5
ISSN / ISBN:
Publikováno v: IES Working Papers 2008/5
Místo vydání: Prague
Klíčová slova: ekonomická analýza práva, mikroekonomická metodologie, předpoklady používané v mikroekonomii
JEL kódy: B41, K00
Citace: Richter, T. (2008). “ Použití (mikro)ekonomické metodologie při tvorbě a interpretaci soukromého práva ” IES Working Paper 5/2008. IES FSV. Charles University.
Abstrakt: Tento článek shrnuje jazykem, přizpůsobeným českému právně vzdělanému čtenáři, hlavní metodologické postupy a nástroje, s nimiž při zkoumání lidského chování pracuje mikroekonomie. Tuto metodologii lze s určitými omezeními a při vhodné kombinaci s jinými referenčními systémy používat k predikci toho, jak budou adresáti právních pravidel reagovat na přijímaná resp. interpretovaná pravidla.
Článek se zaměřuje na aplikaci ekonomické metodologie v soukromoprávních disciplínách. Jelikož text původně pochází z úvodní kapitoly mé knihy o insolvenčním právu, většina příkladů odkazuje na právní oblasti, které se tím či oním způsobem dotýkají úvěrového financování. Tyto příkladmé aplikace však v článku nejsou rozhodující - účelem textu je představit v českém jazyce používání mikroekonomické metodologie v soukromém právu v obecné poloze a podat přehled základní literatury k ní.
Těžištěm článku je po stručném úvodu následující část druhá, v níž popisuji mikroekonomií nejčastěji používané předpoklady ohledně lidského a upozorňuji na to, jakým způsobem mohou právníku pomoci při formulaci a výkladu právních pravidel. V části třetí stručně představuji dva klíčové koncepty ekonomické efektivnosti, s nimiž pracuje preskriptivní ekonomická analýza práva. Část čtvrtá článek uzavírá.
Ke stažení: WP 2008_05_Richter

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY