Detail publikace

Ekonomie a štěstí

Autor: PhDr. Pavel Štika ,
Typ: IES Occassional Papers
Rok: 2008
Číslo: 2
ISSN / ISBN:
Publikováno v: IES Occassional Papers 2/2008
Místo vydání: Prague
Klíčová slova: štěstí, Easterlinův paradox, reciprocita, Anthonio Genovesi, historie ekonomického myšlení
JEL kódy: A11, B19, B59, D64
Citace: Štika, P. (2008). “ Ekonomie štěstí ” IES Occasional Paper 2/2008. IES FSV. Charles University.
Abstrakt: V článku se snažím zprostředkovat čtenáři přehled o současném stavu diskuze na poslední dobou velmi frekventované téma vztahu ekonomie a štěstí. V posledních několika letech exponenciálně roste množství publikací na téma štěstí z ekonomického úhlu pohledu. Protože toto téma, zdá se, nabývá neustále na významu, je záměrem tohoto článku poskytnout širší české ekonomické veřejnosti skromný odrazový můstek pro další potenciální výzkum v této oblasti.
V první části popisuji základní termíny subjective well-being a Easterlinův paradox a dále uvádím přehled nejzásadnějších empirických pozorování v dané oblasti. Druhá část stručně přibližuje přístup k problematice štěstí vybraných historických osobností, například Aristotela, Smithe nebo Genovesiho. Ve třetí části jsou nastíněny současné výzvy pro ekonomickou teorii – především uchopení fenoménu reciprocity v mezilidských vztazích.
Ke stažení: OP 2008_2_Stika

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY