Publication detail

Evolution Dynamics of Prisoner's Dilemma: Impact of Topological Interactions and Imitation on Cooperative Behavior Development

Author(s): PhDr. Petr Švarc , Václav Hausenblas
Type: IES Working Papers
Year: 2008
Number: 30
ISSN / ISBN:
Published in: IES Working Papers 30/2008
Publishing place: Prague
Keywords: cooperative behavior, prisoner's dilemma, networks, simulation
JEL codes: C15, C73, D85
Suggested Citation: Hausenblas, V., Švarc, P. (2008). “ Evoluční dynamika vězňova dilematu: Vliv topologie interakcí a imitace na vývoj kooperativního chování ” IES Working Paper 30/2008. IES FSV. Charles University.
Grants: 402/07/0890 GA CR (2007-2009): Network Approaches to Economic Modeling GAUK 32508 Economic models of diffusion processes in networks with different topologies
Abstract: Kooperativní chování je nezbytnou podmínkou pro existenci moderních komplexních společenství a ekonomik, jak je známe dnes. Z pohledu společenských věd je proto zajímavé porozumnět, jak takové chování může převažovat i v situacích, kdy jednoduchá úvaha vede k opačnému očekávání, tedy že chování jedinců bude spíše charakterizované tendencí sledovat vlastní, raději než společenský zájem. Model vývoje kooperativního chování, který je prezentován v této práci, navazuje na studie, kde struktura interakcí má podobu sítě ([31], [23], [22]) a vznikl rozšířením jednoduchého modelu popsaného v [31]. Na rozdíl od p•vodního modelu je v naší práci kladen důraz na prvek imitace a jeho vliv na rozvoj kooperativního (resp. nekooperativního) chování v simulované populaci agent•. Hlavní motivací pro nás bylo otestovat, zda evoluční dynamika vězňova dilematu hraného na komplexních sítí je skutečně ovlivňována především samotnou topologií sítě nebo je spíše souběžně determinovaná jak topologií tak dalšími evolučními mechanismy, v našem případě konkrétní podobou imitace.
Downloadable: WP 2008_30_Hausenblas, Svarc

Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY