Detail publikace

Oceňování obchodovaných warrantů

Autor: PhDr. Petr Gapko Ph.D.,
Typ: Články v recenzovaných časopisech
Rok: 2010
Číslo: 0
ISSN / ISBN: 1212-3951
Publikováno v: Ekonomická Revue
Místo vydání: Ostrava
Klíčová slova: hyperbolický model, warrant, Black-Scholesův model, binomický model, volatilita, hyperbolické rozdělení, zobecněné hyperbolické rozdělení
JEL kódy: G11, G12, G24
Citace:
Granty: 402/09/H045 - Nelineární dynamika v peněžní ekonomii a financích. Teorie a empirické modely GAUK 46108: Nové nelineární teorie kapitálových trhů: fraktální, bifurkační a behaviorální přístup
Abstrakt: V posledních dvou desetiletích se v Evropě staly velmi populárními finanční deriváty určené pro drobné investory zvané „warranty“. Jedná se o cenné papíry velmi podobné klasickým opcím. Liší se pouze ve kvalitě obchodování. Jelikož likviditu warrantu zajišťuje vždy emitent (ne trh) a jelikož emitenty jsou vždy velké finanční instituce, vyvstává problém správného ocenění warrantu. Klasické modely používané pro oceňování opcí mají spoustu nereálných předpokladů (konstantní volatilita, normální rozdělení výnosů podkladových aktiv, ...). Tyto předpoklady do jisté míry odstraňuje tzv. hyperbolický model, který je v této práci zkoumán a porovnáván s klasickými modely formou aplikace na warranty, jejichž podkladovým aktivem je akcie ČEZ obchodovaná na Burze Cenných Papírů Praha.
Ke stažení: Download Paper (PDF)

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY