Detail publikace

Dopady změn parametrů pojištění vkladů v roce 2008

Autor: doc. PhDr. Ing. Ing. Petr Jakubík Ph.D. Ph.D., Veronika Holá
Typ: IES Working Papers
Rok: 2011
Číslo: 5
ISSN / ISBN:
Publikováno v: IES Working Papers 5/2011
Místo vydání: Prague
Klíčová slova: pojištění vkladů, pojistný limit, Evropská unie, státní garance, finanční krize, morální hazard
JEL kódy: G01, G21, G38
Citace: Holá, V., Jakubík, P. (2011). “Dopady změn parametrů pojištění vkladů v roce 2008” IES Working Paper 5/2011. IES FSV. Charles University.
Granty: GAČR 403/10/1235 (2010-2014) Institucionální reakce na selhání finančních trhů GAUK 2009/47509 Decomposition of securities' market prices into risk parameters Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj
Abstrakt: Tato studie se zabývá otázkou, zda nekoordinovaná opatření některých států měnící parametry národních systémů pojištění vkladů zavedená v polovině roku 2008 mohla vést k přesunu vkladů mezi členskými státy Evropské unie. Pozornost je věnována především důsledkům zavedení neomezené výše pojistných limitů a možnému přesunu vkladů do zemí, které je zavedly. Detailně jsou rozebrány změny z podzimu 2008 a novelizovaná Směrnice o pojištění vkladů. Provedená empirická analýza naznačuje vliv zavedených garancí na tempa růstu vkladů v jednotlivých zemích. Studie se dále soustřeďuje na důsledky zavedených opatření a posuzuje možnosti budoucího vývoje.
Ke stažení: WP 2011_05_Hola, Jakubik

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY