Detail publikace

The Dark Side of Collateralized Debt Obligation´s Valuation during The 2008/2009 Financial Crisis

Autor: PhDr. Petra Buzková ,
prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.,
Typ: Články v impaktovaných časopisech
Rok: 2012
Číslo: 1
ISSN / ISBN: 1210-0455
Publikováno v: Prague Economic Papers, Czech Republic
Místo vydání:
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace: pp. 30-49
Granty: GAČR 403/10/1235 (2010-2014) Institucionální reakce na selhání finančních trhů GAČR 403/10/P278 (2010-2012) Implikace globální krize na řízení ekonomického kapitálu finančních institucí GAUK 114109 (2009-2011) Alternativní přístupy k oceňování zajištěných dluhových cenných papírů (CDO) Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj
Abstrakt:
Ke stažení: PEP 1-2012 CDO valuation PB+PT

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY