Publication detail

Ekonomické dopady podpory výroby energie z fotovoltaických článků v České republice

Author(s): † Ing. Zdeněk Hrubý CSc., Štěpán Krška
Type: IES Working Papers
Year: 2012
Number: 31
ISSN / ISBN:
Published in: IES Working Papers 31/2012
Publishing place: Prague
Keywords: fotovoltaika, FVE, obnovitelné zdroje energie, OZE, energetická politika, výkupní ceny
JEL codes: Q28, Q42, Q47
Suggested Citation: Hrubý, Z., Krška, Š. (2012). “Ekonomické dopady podpory výroby energie z fotovoltaických článků v České republice” IES Working Paper 31/2012. IES FSV. Charles University.
Abstract: Práce se zaměřuje na podporu energie z fotovoltaických článků v České republice a výpočet nákladů plynoucích z podpory obnovitelných zdrojů energie. Česká republika se zavázala do roku 2020 zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na spotřebě mezi lety 2010 a 2020 na 13 %. Tento nárůst nebude možný bez zvýšení nákladů, které budou především obsaženy v regulovaných složkách cen elektrické energie. Hlavním cílem autorů je tyto náklady odhadnout. Největší podíl příspěvku na obnovitelné zdroje bude spadat na podporu fotovoltaiky. Kumulované náklady obsažené v příspěvku na OZE, KVET a DZ přesáhnou 330 miliard korun v cenách roku 2010. Mimo samotného odhadu se práce zaměřuje na stručný popis fotovoltaického trhu v České republice a nástin jeho historického kontextu, potenciálu a budoucího vývoje. Práce shrnuje nejdůležitější prvky legislativy České republiky a Evropské unie. Samostatná analytická část je věnována analýze a výpočtu nákladů na podporu jednotlivých obnovitelných zdrojů včetně fotovoltaiky, kogenerace a druhotných zdrojů.
Downloadable: WP_2012_31_Hruby_Krska
WP_2012_31_prilohy

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY