Detail publikace

Suverénní fondy v teorii a praxi

Autor: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D., Ing. Jan Ander
Typ: Odborné knihy
Rok: 2014
Číslo: 0
ISSN / ISBN: ISBN 978-80-246-2420-4, ISBN 978-80-246-2442-6 (pdf)
Publikováno v: Karolinum Press, Czech Republic
Místo vydání: Prague, Czech Republic
Klíčová slova: finance, globalizace, riziko, suverénní fond
JEL kódy:
Citace: Ander, J., Teplý, P. (2014). Sovereign wealth funds in theory and practice. Prague: Karolinum Press
Granty: GAČR 14-02108S Vzájemná interakce krizí státu a bank VŠE IP100040
Abstrakt: Suverénní fondy (Sovereign Wealth Funds, SWF) se v posledních letech stávají významnou součástí globálního finančního systému. Tyto instituce spravovaly ke konci roku 2013 více než 6 bilionů USD. SWF jsou státem vlastněné fondy založené za různým makroekonomickým účelem. Obvykle jsou financovány cizoměnovými příjmy států, které jsou následně investovány v zahraničí.
Tato monografie se zabývá globální SWF z teoretického i praktického pohledu. Dále je zde diskutována teoretická možnost založení SWF v České republice. Autoři však dospívají k závěru, že po vzniku SWF není v naší zemi dostatečná poptávka ani ze strany politiků, ani ze strany voličů. Kniha je psána srozumitelným jazykem, a tudíž vhodná pro odbornou i širší veřejnost.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY