Detail publikace

Performance of Microfinance Investment Vehicles

Autor: Ing. Barbora Hildebrandt (Svárovská) M.A.,
prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.,
Typ: Články v impaktovaných časopisech
Rok: 2013
Číslo: 1
ISSN / ISBN:
Publikováno v: Journal of Economics/Ekonomicky casopis
Místo vydání:
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Granty: GAČR 403/10/1235 (2010-2014) Institucionální reakce na selhání finančních trhů GAČR P402/11/0948 Vývoj analytického rámce pro energetickou bezpečnost: Ekonometrie časových řad, teorie her, meta-analýza a teorie regulace
Abstrakt:

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY