Detail publikace

Makroekonomické determinanty úpadku firem v ČR

Autor: doc. PhDr. Ing. Ing. Petr Jakubík Ph.D. Ph.D., Tatiana Škerlíková
Typ: Články ve sborníku
Rok: 2014
Číslo: 0
ISSN / ISBN:
Publikováno v: Sborník z mezinárodní vědecké konference, Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům. Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, pp 50-61, ISBN 978-80-245-2027-8
Místo vydání:
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Granty: GAČR 14-02108S Vzájemná interakce krizí státu a bank
Abstrakt:

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY