Publication detail

Macroeconomic Determinants of Firms’ Default in the Czech Republic

Author(s): doc. PhDr. Ing. Ing. Petr Jakubík Ph.D. Ph.D., Tatiana Škerlíková
Type: Article in collection
Year: 2014
Number: 0
ISSN / ISBN:
Published in: Sborník z mezinárodní vědecké konference, Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům. Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, pp 50-61, ISBN 978-80-245-2027-8
Publishing place:
Keywords:
JEL codes:
Suggested Citation:
Grants: GACR 14-02108S The nexus between sovereign and bank crises
Abstract:

Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY