Detail publikace

BANKOVNICTVÍ V TEORII A PRAXI

Autor: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.,
Mgr. Magda Pečená Ph.D.,
prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.,
Typ: Odborné knihy
Rok: 2014
Číslo: 0
ISSN / ISBN: ISBN 978-80-246-2870-7
Publikováno v: Karolinum Press, Czech Republic
Místo vydání: Praha
Klíčová slova: Bankovnictví, Finance
JEL kódy: G2, G3
Citace: Mejstřík, M., Pečená, M., Teplý, P. (2014). Banking in theory and practice. Prague: Karolinum Press
Granty: GAČR 403/10/1235 (2010-2014) Institucionální reakce na selhání finančních trhů
Abstrakt: Globální bankovnictví prochází v posledních letech dynamickým vývojem s nastupujícími trendy v oblasti IT, digitalizace a cloud bankingu. Předkládaná publikace se snaží čtenáře uvést do problematiky bankovnictví v teoretické i praktické rovině s důrazem na Českou republiku a Evropskou unii. Jedná se o unikátní bilingvní česko-anglické dílo vycházející z několikaletého výzkumu autorů v oblasti finančních trhů a risk managementu. Publikace je psána srozumitelným jazykem a tudíž vhodná pro odbornou i širokou veřejnost.
Kniha dostala Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku vydanou Nakladatelstvím Karolinum v roce 2014.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY