Detail publikace

Financování politického života

Autor: PhDr. Miroslav Palanský M.A., Ph.D., Titl, Vítězslav
PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec PhD., Titl, Vítězslav
Typ: Články ve sborníku
Rok: 2015
Číslo: 0
ISSN / ISBN: 978-80-210-7994-6
Publikováno v: Munipress, Masaryk University
Místo vydání: Brno, Czech Republic
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace: Skuhrovec, J., Titl, V., and Palanský, M. 2015. Analýza darů politickým stranám v České republice. In Financování politického života. Munipress, Masaryk University, Brno, Czech Republic. ISBN 978-80-210-7994-6.
Abstrakt: Politika potřebuje peníze a tento fakt nemá smysl přehlížet či podceňovat. Politici si musejí zajistit prostředky pro svoji činnost. Právní řád, ale i ostatní normativní systémy a především politická kultura, by se přitom měly starat o to, aby tyto prostředky nebyly poskytovány z důvodů, které jsou nekalé v tom nejširším slova smyslu. Aby nepocházely z trestné činnosti, anebo aby se politika nestala jen pokračováním korupčních forem podnikání. Prostě, v politice by měl platit opak známého Vespasianova rčení, že peníze nesmrdí (pecunia non olet). Tento sborník textů se zabývá pravidly financování politického života v České republice i v zahraničí a snaží se z různých hledisek pohledu ukázat, jaká pravidla by byla nejvhodnější. Autory jednotlivých příspěvků jsou renomovaní tuzemští i zahraniční akademici, soudci a zaměstnanci nevládních organizací. Sborník je určen nejen pro čtenáře, kteří se baví právem, nýbrž zaujme všechny, kteří se o téma financování politiky zajímají.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY