Detail publikace

Pacienti s diabetem mellitem 2. typu v ČR – prevalence stanovená na základě spotřeby léčiv a náklady na tyto pacienty

Autor: PhDr. Jana Votápková Ph.D., Hroboň, Pavel, Kučová, Petra
Typ: Články v recenzovaných časopisech
Rok: 2017
Číslo: 4
ISSN / ISBN: 2464-6164
Publikováno v: Ekonomie ve zdravotnictví
Místo vydání:
Klíčová slova: diabetes, diabetes mellitus 2. typu, prevalence, náklady, observační studie, populační studie
JEL kódy: I11, I18,
Citace:
Granty: TACR Omega - Diabetes mellitus 2. typu v České republice – analýza nákladů spojených s onemocněním a modelace jejich budoucího vývoje (TD03000209) - hlavní řešitelka
Abstrakt: Diabetes mellitus 2. typu je široce rozšířené chronické onemocnění, které je významným zdravotním i ekonomickým
problémem po celém světě. Cílem této studie je analyzovat prevalenci diabetu 2. typu v ČR na základě individuálních
dat o spotřebě léčiv a zároveň zmapovat náklady veřejného zdravotního pojištění na pacienty s touto diagnózou.
Podle námi zvolené metodiky prevalence diabetu od roku 2009 roste, v roce 2015 dosáhla 5,8 %. U mužů je vyšší
než u žen (5,96 % vs. 5,65 %). Průměrné roční náklady na zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění
na pacienta s diabetem 2. typu byly v roce 2015 vyšší než 53 tisíc Kč. Celkové náklady na pacienty s diabetem v roce
2015 činily 33 miliard Kč, což představuje více než 13 % všech nákladů systému veřejného zdravotního pojištění.
Ke stažení: Článek

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY