Detail publikace

Stanovení a predikce prevalence a nákladů pacientů s diabetem mellitem 2. typu z dat o spotřebě léčiv reportovaných zdravotním pojišťovnám v ČR a možnosti využití metodiky pro další chronická onemocnění

Autor: doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D., Kučová, Petra
MUDr. Pavel Hroboň , Kučová, Petra
PhDr. Jana Votápková Ph.D., Kučová, Petra
Typ: Ostatní
Rok: 2018
Číslo: 0
ISSN / ISBN:
Publikováno v: Metodika certifikovaná MZ ČR
Místo vydání:
Klíčová slova: identifikace pacientů s DM2; predikce prevalence; stanovení nákladů; diabetes mellitus 2. typu; data o spotřebě léčiv
JEL kódy:
Citace:
Granty: TACR Omega - Diabetes mellitus 2. typu v České republice – analýza nákladů spojených s onemocněním a modelace jejich budoucího vývoje (TD03000209) - hlavní řešitelka
Abstrakt: Metodika stanovuje postup pro identifikaci pacientů s diabetem mellitem 2. typu z dat o spotřebě léčiv reportovaných zdravotním pojišťovnám v ČR, určení jejich nákladů na zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a pro predikci prevalence diabetu 2. typu a nákladů jeho pacientů. Metodika se dále věnuje použití těchto postupů pro stanovení a predikci prevalence a nákladů pacientů s jinými chronickými nemocemi. Identifikace pacientů s diabetem mellitem 2. typu je založena na spotřebě léčiv z anatomicko-terapeuticko-chemické (ATC) skupiny A10B - Antidiabetika, která jsou pro léčbu diabetu charakteristická. Prevalence diabetu 2. typu v ČR je určena na základě dat o uhrazení léčivého přípravku ze systému veřejného zdravotního pojištění pokrývajícího všechny pojištěnce ČR. Odhad budoucí prevalence zohledňuje demografickou predikci a je modelován ve dvou scénářích (při konstantní prevalenci a při narůstající prevalenci dle současného trendu). Stanovení nákladů přiřaditelných pojištěnci s daným onemocněním je založeno na metodice Ministerstva zdravotnictví ČR používané ke stanovení vypočítaných parametrů přerozdělování vybraného pojistného mezi zdravotními pojišťovnami. Odhad budoucích nákladů vychází z historického vývoje nákladů a v kombinaci s odhadem budoucí prevalence zohledňuje různé vlivy (časová složka, demografický vývoj obyvatelstva, vývoj prevalence onemocnění). Odhad uvažuje několik alternativních scénářů vývoje pro co nejcitlivější odhad, a to jak na straně prevalence, tak na straně nákladů. Tuto metodiku lze při vhodně nastavených podmínkách pro identifikaci pacientů použít i pro jiná chronická onemocnění, než je diabetes 2. typu - nutné podmínky jsou diskutovány v závěrečné části metodiky.
Software je dostupný na https://jana-votapkova.shinyapps.io/diabetes_cz/.
Ke stažení: Certifikovaná metodika

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY