Detail publikace

Srovnání různých přístupů k určení prevalence diabetu 2. typu v ČR

Autor: MUDr. Pavel Hroboň , Magdaléna Škodová, Petra Kučová
PhDr. Jana Votápková Ph.D., Magdaléna Škodová, Petra Kučová
Typ: Články v recenzovaných časopisech
Rok: 2020
Číslo: 66
ISSN / ISBN: https://doi.org/10.36290/vnl.2020.095
Publikováno v: Vnitřní lékařství
Místo vydání: Praha
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, diagnóza, farmakoterapie, PCG klasifikace, prevalence
JEL kódy:
Citace:
Granty: TACR Omega - Diabetes mellitus 2. typu v České republice – analýza nákladů spojených s onemocněním a modelace jejich budoucího vývoje (TD03000209) - hlavní řešitelka
Abstrakt: Prevalenci diabetu je v ČR možno sledovat z dat ÚZIS sestavených na základě hlášení poskytovatelů zdravotních služeb nebo z dat vykazovaných zdravotním pojišťovnám. Tato data obsahují jak diagnózu, tak léky vyzvednuté v lékárně. Zařazení pacienta k určité chronické nemoci na základě spotřeby léčiv umožňuje klasifikace PCG (Pharmacy-based Cost Groups), používaná v ČR od začátku roku 2018 ke zpřesnění přerozdělení vybraného pojistného mezi zdravotními pojišťovnami.
Článek porovnává výsledky určení prevalence diabetu na základě dat reportovaných ÚZIS a zdravotním pojišťovnám (diagnóza a spotřeba léčiv) a diskutuje současné a budoucí výhody i nevýhody jednotlivých přístupů. Vykazování diagnóz v ambulantní oblasti je považováno za nepřesné, na druhou stranu perorální antidiabetika nejsou v ČR zatím užívána všemi pravděpodobně indikovanými pacienty s diabetem 2. typu nebo alespoň ne v dostatečném množství.
Vhodný přístup k určení prevalence diabetu z dat reportovaných zdravotním pojišťovnám nabývá na významu v souvislosti se zřízením Národního diabetologického registru založeného právě na těchto datech a souvisejícím zastavením hlášení počtu ošetřených diabetiků pro ÚZIS.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY