Publication detail

Půlpán, K.. Český kapitálový trh na přelomu století, In: Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace a české zájmy 2, Praha, Karolinum 2001

Author(s): doc. Ing. Karel Půlpán CSc.,
Type: Monograph
Year: 2001
Number:
ISSN / ISBN:
Published in:
Publishing place:
Keywords:
JEL codes:
Suggested Citation:
Grants: IES Research Framework (1999-2004) "The Czech Economy in the Context of European Integration and Globalization"
Abstract:

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY