prof. Ing. Oldřich Dědek CSc. - Publikace

Články v recenzovaných časopisech

2006 Rizika a výzvy měnové strategie k převzetí eura, Politická ekonomie , č. 1, str. 3-21.

2004 Čtyři zamyšlení nad cílováním inflace v České republice, Politická ekonomie, č. 2, s. 147-169

2003 Převzetí eura: brzda nebo motor reálné konvergence?, Politická ekonomie, č. 4, str. 505-516

2002 Česká ekonomika a euro, Politická ekonomie, č. 3, str. 361-375

2001 Výzvy nominální a reálné konvergence, Politická ekonomie, č. 6, str. 755-768

2000 Příčiny a průběh měnových turbulencí v české ekonomice v roce 1997, Politická ekonomie, č. 5, str. 605-621 a č. 6, str. 739-763

1998 Echoing the European Monetary Integration in the Czech Republic, Prague Economic Papers, no. 3, pp. 195-226

1997 Currency Convertibility and Exchange Rate Policies in the Czech Republic, Russian and East European Finance and Trade, May-June 1997, pp. 46-80

1996 Exchange Rate Policy of a Wider Oscillation Band, Prague Economic Papers, No. 5, pp. 584-605

1996 Kurzová politika rozšířeného oscilačního pásma, Politická ekonomie, č. 5, str. 583-605

1995 Currency Convertibility and Exchange Rate Policies in the Czech Republic, Politická ekonomie, č. 6, str. 723-749

1995 Currency Convertibility and Exchange Rate Policies in the Czech Republic, Prague Economic Papers, no. 4, pp. 291-319

1995 Insider Trading, Investor Protection, and an Orderly Capital Market, Business Ethics: A European Review, April 1995, pp. 83-92

1994 Horké peníze, spekulace a kurzová politika, Politická ekonomie, č. 4, str. 9-26

1994 Insider Trading, Investor Protection, and an Orderly Capital Market, Prague Economic Papers, no. 3, pp. 201-215

1994 Problems of Financing Small and Medium-Sized Enterprises in the Czech Republic, Prague Economic Papers, no. 1, pp. 13-29

1993 A Theoretical Model of the Voucher Privatization and Some Practical Reflections, Prague Economic Papers, no. 1, pp. 29-44

1992 Rovnováha na trhu aktiv: modely CAMP a APT, Politická ekonomie, č. 6, str. 795-820

1992 Teoretický model kupónové privatizace a jeho praktické reflexe, Politická ekonomie, č. 5, str. 611-626

1992 Teorie portfolia v prostoru výnosu a rizika, Politická ekonomie, č. 4, str. 525-549

1992 Výstavba jednotné odborné ekonomické terminologie, Politická ekonomie, č. 3, str. 389-398

1991 Měření goodwillu československé ekonomiky, Politická ekonomie, č. 11-12, str. 881-891

1990 Teorie spotřebitele I, Politická ekonomie, č. 10, str. 1239-1256

1990 Teorie spotřebitele II, Politická ekonomie, č. 11, 1387-1400

1990 Teorie spotřebitele III, Politická ekonomie, č. 12, str. 1485-1498

1989 Kenneth Joseph Arrow, nositel Nobelovy ceny, Politická ekonomie, č. 4, str. 509-511

1989 Teorie všeobecné ekonomické rovnováhy a optimálního plánování, Politická ekonomie, č. 11, str. 1281-1291

1987 Desagregace tempa souhrnné hospodárnosti, Politická ekonomie, č. 2, str. 139-155

1986 Je makroekonomická produkční funkce skutečně jen technicko-bilančním vztahem?, Politická ekonomie, č. 8, str. 876-877

1986 K diskusi nad ukazatelem převedených nákladů, Politická ekonomie, č. 9, str. 969-978

1986 Metody rozkladu absolutního přírůstku statistického ukazatele, Ekonomicko-matematický obzor, č. 2, str. 183-201

1984 K teorii rozkladu absolutních přírůstků statistických ukazatelů, Politická ekonomie, č. 5, str. 504-520

1983 Beseda nad učebnicí "ekonomická statistika", Ekonomicko-matematický obzor, č. 3, str. 356-358

1983 Cena plánované vybilancovanosti a měření efektů, Politická ekonomie, č. 6, str. 589-602

1982 Ke stanovení elasticity substituce mezi pracovní silou a výrobními fondy, Politická ekonomie, č. 12, str. 1271-1284

1980 Měření efektivnosti substitučních procesů, Politická ekonomie, č. 8, str. 803-817

Odborné knihy

2014 Doba eura: úspěchy i nezdary společné evropské měny, Linde Praha

2013 Historie evropské měnové integrace: Doba eura, Národohospodářský ústav Josefa Hlávky

2008 Historie evropské měnové integrace: Od národních měn k euru, Beckova edice ekonomie, Praha, Nakladatelství C. H. Beck, 250 stran.

Kapitoly v knize

2003 The Currency Shake-Up in 1997: A Case Study of the Czech Economy, International Capital Flows in Calm and Turbulent Times (S. Griffith-Jones, R. Gottschalk, J. Cailloux); pp. 231-266

2002 Managing Economic Convergence and Financial Stability in the Czech Republic, A Regional Approach to Financial Crisis Prevention (j.J. Teunissen); pp. 71-88

1999 Capital Account Liberalization in the Czech Republic, Managing Capital Flows in Turbulent Times: The Experience of Europe´s Emerging Market Economies in Global Perspective (Z. Drábek, S. Griffith-Jones); pp. 98-115

1999 Echoing the European Monetary Integration in the Czech Republic, Inclusion of Central European Countries in the European Monetary Union (P. de Grawe, V. Lavrač); pp. 141-181

1996 Two Issues in the Fields of Currency and Budgets, The Break-up of Czechoslovakia: An In-depth Economic Analysis, pp. 62-77

1995 Problems of Financing Small and Medium-Sized Enterprises in the Czech Republic, Financial Reform in Central and Eastern Europe (S. Griffith-Jones, Z. Drábek); pp. 105-126

1992 German Reunification and the Problems of the Czechoslovak Economy, Comrades Go Private - Strategies for Eastern European Privatization (M.P. Claudon, T.L. Gutner), pp. 83-89

IES Working Papers

2005 Rizika a výzvy měnové strategie k převzetí eura, IES WP 2005/83

Články ve sborníku

2002 Euro pro českou ekonomiku: spíše dříve než později, Měnová politika a příchod eura (M.Loužek); pp. 29-36

2002 The Experience of the Czech National Bank, Statistical Implications of Inflation Targeting (C.S. Carson, Ch. Enoch, C. Dziobek); pp. 285-288

2000 Moderating Fluctuations in Capital Flows to Emerging Market Economies: Lessons from the Czech Experience, Reforming the International Monetary and Financial System (P.B. Kenen, A.K. Swoboda); pp. 143-147

Překlad

2002 Průvodce ekonomickými ukazateli: Měnové kurzy (s.158-175); Peněžní a finanční trhy (s. 176-195), Průvodce ekonomickými ukazateli (Dědek, Oldřich + kolektiv)

1996 Stručný anglicko-český slovník ekonomických termínů a zkratek,

1992 Macmillanův slovník moderní ekonomie, 4. vydání

1992 Trhy a ekonomická efektivnost (s. 741-754); Ekonomická úloha vlády (s. 755-803); Chudoba, rovnost a efektivnost (s. 804-822), Ekonomie (P.C. Samuelson, W.D. Nordhaus)

Ostatní

2006 Příliš mnoho konstrukcí, Euro, č. 11, s. 66-67

2005 Chybí mnohé, ale nápady ne, Euro, č. 5, 2005, str. 50-51

2005 Prezidentovy děravé hypotézy, Hospodářské noviny, 13. prosince 2005

2004 Cenový klid nebyl ještě deflací, Hospodářské noviny, 22.1.2004

2004 Česko pod drobnohledem ECB, Hospodářské noviny, 25.10.2004

2004 ČNB pro emise zajištěné, Ekonom, č. 8, str. 61

2004 Euroúvahy o inflačním cíli, Euro, č. 14, str. 64-65 a Prager Zeitung, č. 17, str. 17-18

2004 Kam se poděl ten cenový šok?, Hospodářské noviny, 25.-27.6.2004

2004 Padne nám eurová košile?, Euro, č. 48, str. 54-55

2004 Pan Někdo to rád horké, Přítomnost, Zima 2004, str. 28-30

2003 Kursový seismograf, Euro, č. 8, str. 50-51

2003 Není třeba čekat, Euro, č. 37, str. 46-47

2003 Raději euro než spekulace, Hospodářské noviny, 9.7.2003

2003 Velká debata okolo stahování malých mincí z oběhu, Právo, 26.5.2003

2002 Jsme zralí pro převzetí, Euro, č. 2, str. 37-39

2002 Rychlá cesta k euru je výhodnější, Hospodářské noviny, 16.10.2002

2002 Tříletá inventura, Euro, č. 15, str. 48-49

2001 Nízkoinflační prostředí stabilizovalo úrokové sazby, Hospodářské noviny, 30.1.2001

2001 Starostovo dilema, Právo, 12.7.2001

2000 Recese odhalila nezodpovědné sliby politických stran, Hospodářské noviny, 21.3.2000

1999 Historie učí, ale nepoučí, Ekonom, č. 3, str. 20-21

1999 Na okraj diskuse s předsedou Poslanecké sněmovny V. Klausem, Hospodářské noviny, 20.4.1999

1999 Výročí bez fanfár, Ekonom, č. 10, str. 20-21

1999 Zásahy ČNB nejsou zájmově vychýleny, Ekonom, č. 33, str. 20-21

1998 Fakta a mýty o útoku na korunu, Ekonom, č. 4, str. 22-23

1997 Statistika zůstává stále ošidná, Hospodářské noviny, 2.12.1997

1996 Být eurooptimistou je údělem ČR, Ekonom, č. 43, str. 19-20

1996 Lze s cíli pro inflaci vyzrát nad inflací?, Ekonom, č. 26, str. 17-18

1995 Ještě jednou k povaze současné inflace v České republice, Hospodářské noviny, 1.12.1995

1995 Opce, deriváty a futures - deriváty finančního trhu, Ekonom, č. 9, str. 30

1995 Režim posuvného zavěšení aneb politika minidevalvace, Ekonom, č. 43, str. 19-21

1994 Insideři na kapitálovém trhu, Ekonom, č. 32, str. 23-24

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY