Pavel Doležel - Publikace

Články v recenzovaných časopisech

2011 Odhadování efektivity velkých volebních systémů, AUCO Czech Economic Review

2011 Optimalizace efektivity vážených volebních systémů, AUCO Czech Economic Review

2010 Recenze knihy: M. Luptáčik: Mathematical Optimization and Economic Analysis, AUCO Czech Economic Review

2008 Recenze knihy: Power, Freedom, and Voting, AUCO Czech Economic Review

IES Working Papers

2011 Volební systémy pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR založené na matematickém programování, IES Working Papers 31/2011

Submissions

2011 Apportionment in Proportional Electoral Systems Based on Integer Programming, European Journal of Operational Research

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY