† prof. Ing. Karel Kouba DrSc. - Publikace

Články v recenzovaných časopisech

2004 Evoluční analýza ekonomické politiky, Finance a úvěr 11-12, 2004 (54), Czech Journal of Economics and Finance, 54

2001 Teorie pravidel a realita našeho života. Zájmové skupiny - Terra inkognita české ekonomiky. Střední Evropa. Revue pro středoevropskou kulturua politiku.roč.17,č.106, s.68-75.,

2000 Hlavolam neočekávané ztráty dynamiky české ekonomiky. [Puzzle of the unexpected loss of dynamic the Czech economy]. In Ekonomika, právo a politika. Centrum pro ekonomiku a politiku, s. 83-91. Sborník textů ze seminářů č. 6/2000.,

1999 Revitalizační program spásu nepřinese. Změna priorit. [Revitalization program does not save the Czech Economy. Change of priorities]. Ekonom, 1999, roč. 43, č. 5, s. 20-21.,

1997 Csehország két-három éve a lehetöségei felett él. [Česká ekonomika si už dva-tři roky žije nad poměry]. HVG, 1997, vol. 19, no. 26, s. 51-52. .,

1997 Privatizace jako proces redistribuce vlastnických práv. [Privatization as a Process of Property Rights]. Politická ekonomie, 1997, roč. 45, č. 4, s. 473-480.,

1997 Privatization as a Process of Property Right Redistribution. Prague Economic Papers, 1997, vol. 6, no. 4, p. 295-303.,

1997 Proč nastal čas nepohody. [Finding Reasons for the Current Discomfort]. Ekonom, 1997, roč. 41, č 29, s. 11-13.,

1997 Zamyšlení nad peripetiemi ekonomické teorie. [Deliberations on Peripetia of Economic Theory]. Politická ekonomie, 1997, roč. 45, č. 2, s. 147-152.,

1994 Rendszerváltás a cesch gazdaságban Külgazdaság. [Systemic Changes in the Czech Economy]. Külgazdaság, 1994, vol. 1994, no. 5, s. 44-54.,

1994 Systemic Changes in the Czech Economy after Four Years (1990-1993). Acta Oeconomica, 1994, vol. 46, no. 3-4, s. 381-388.,

1994 Systemic Transformation and Microeconomic Foundation of Macrostability. Prague Economic Papers, 1994, vol. 3, no. 2, s. 124-129.,

1994 Systémová transformace a mikroekonomické základy makrostability. [Systemic Transformation and Microeconomic Foundation of Macrostability]. Politická ekonomie, 1994, roč. 42, č. 3, s. 310-313.,

1992 The Transformation Process in Czechoslovakia. In: Die Tschechoslowakei und Europa. Bundesinstitut fur Ostwissenschaftliche und Internazionale Studien Köln. Konferenz in Köln.,

Odborné knihy

2005 Privatizace bez kapitálu: Zvýšené transakční náklady české transformace, Karolinum 2005, Praha, Karolinum

2004 Privatizace bez kapitálu. Zvýšené transakční náklady české transformace, Národohospodářský ústav Josefa Hlávky

2000 Konstituční ekonomie: Popelka v české ekonomické obci. [Constitutional political economy: Cinderella of the Czech Economic Science]. Česká společnost ekonomická (ČSE), 2000, 34 s. Publikace ze 17. semináře ČSE.,

1994 Podniky nemění své chování. [The Enterprises do not change their pattern of behaviour]. Ekonom, 1994, roč. 38, č. 10, s. 17-19.,

1994 Systemic Changes in the Czech Economy, In: Eastern Europe in Crisis and the Way Out., Macmillan Publishing

1992 Trh versus plán - půl století sporů. Sborník klasických i novějších statí k jádru sporů o prioritu trhu či centrálního plánu.Nad deficitní ekonomií Jánose Kornaie. In:T, Univerzita Karlova

1991 A Predicament of Systemic Change: Supply and Demand Pricing. In: Socialism Today? MacMillan (český překlad: Dilema systémových změn: ceny nabídky a poptávky. In: Socialismus dnes? Academia 1990). KO, Academia

1991 Economic Reform in Czechoslovakia. In: The Role of Market and State: Economic and Social Reforms in East Asia and East-Central Europe.,

1970 Bevezetés a szocialista gazdasági növekedés elméletébe. [Economic Growth in Czechoslovakia]. Közgazdasági és Jogi Könyvkiádó.,

1969 Economic Growth in Czechoslovakia. An introduction to the theory of economic growth under socialism, an experimental application of Kalecki's model to Czechoslovak statistical data.,

1969 Hospodářský růst v Československu. Úvod do teorie ekonomického růstu za socialismu a experimentální pokus o aplikaci modelu Kaleckého na statistická data., Academia Praha

0 Transformační procesy v tranzitivních zemích (Economic Transformation). Institucionální a mikroekonomické základy makrostability (Institutional Determinants of Macroeconomic Stability). Privatizace na úvěr (Privatization by Means of Credit).,

IES Working Papers

2004 Privatizace bez kapitálu, IES WP 2004/46

Články ve sborníku

2003 Výzkum ve střední Evropě před rokem 1989: Zkušenosti skupiny "Research Support Scheme", Social Sciences and Political Change (ed. Robin Cassling, Gabriel Fraguiere

2001 Konstituční ekonomie: Popelka v české ekonomické obci. [Constitutional political economy: Cinderella of the Czech Economic Science]. In ČIHÁK, M., KOTLÁN, V., MEDEROVÁ, P. (ed.). Ekonomická teorie a česká ekonomika. Praha: ČSE.,

2001 Teorie pravidel a realita našeho života In:Kabele,Mlčoch(2001):Institucionalizace (ne)odpovědnosti:Globální svět,evropská integrace a české zájmy. Karolinum.pp.159-180.,

2000 Předmluva. Edice čtyř bakalářských prací obhájených v roce 1999 na IES UK FSV. [Foreword. Edition of four bachelor studies defended in 1999 at IES FSV UK]. Acta Universitatis Carolinae Oeconomica, roč. 1998, č. 2, s. 7-8.,

1996 Economic Reforms in the Czech Lands: Five Years After. In LAURSEN, F., RIISHØJ, S. (ed.). The EU and Central Europe: Status and Prospects. Esbjerg: South Jutland University Press, 1996, s. 61-73.,

1996 Macroeconomic Trends and Monetary Development in the Czech Republic. In SZAMUELY, L. (ed.). Reevaluating Economic Reforms in Central and Eastern Europe since 1989. 1st ed. Tokyo : NIRA, Budapest : Kopint-Datorg, 1996, s. 97-112,

1995 Systemic Changes in the Czech Economy. In SAUNDERS, C.T. (ed.). Eastern Europe in Crisis and the Way Out. 1st ed. London: Macmillan, 1995, s. 451-465.,

1994 The Development of the Czech Economy and Foreign Trade. In FŐLDI, T. (ed.). Nemzeközi Koferencia Külgazdaság-Politikánk az Ezredfordulóig. Györ, 24.3.1994. Budapest: Public Policy Institute, 1994. s. 37-44.,

1992 Czechoslovakia: Strategies for Systemic Chance. In: Economics and Politics of Transition., Macmillan Publishing.

Ostatní

2001 Využij stát. Zájmové skupiny snižují výkonnost české ekonomiky. [State Capture. Interest groups reduce a performance of the Czech economy]. Respekt, 2001, roč. 12, č. 18, s. 12.,

1989 Kudy k efektivnímu trhu, [Towards the effective market].Hospodářské noviny č. 51-52/1989.,

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY