PhDr. Michal Hlaváček Ph.D. - Publikace

Články v impaktovaných časopisech

2022 Regional Determinants of Housing Prices in the Czech Republic, Czech Journal of Economics and Finance, 72(1), 2-29

2021 Reassessment of the Fiscal Multiplier in Developing Countries: Regime-Switching Model, CESifo Economic studies

2019 What Drives the Distributional Dynamics of Client Interest Rates on Consumer Loans in the Czech Republic?, Czech Journal of Economics and Finance

2019 What Drives the Distributional Dynamics of Client Interest Rates on Consumer Loans in the Czech Republic?, Czech Journal of Economics and Finance, 69, 3, 275-297

2018 Citlivost českých domácností na úrokový a příjmový šok. Aplikace na mikroúdajích, Politická ekonomie, 66(5)

2017 A Comprehensive Method for House Price Sustainability Assessment in the Czech Republic, Prague Economic Papers, 26(3):269-285

2016 Identification of Asset Price Misalignments on Financial Markets With Extreme Value Theory, Emerging Markets Finance and Trade

2014 The Interest Rate Spreads in the Czech Republic: Different Loans, Different Determinants?, Economic Systems, 38(1), 43-54

2012 Survey of Research on Financial Sector Modeling within DSGE Models: What Central Banks Can Learn from It, Czech Journal of Economics and Finance

2011 Regional Analysis of Housing Price Bubbles and their Determinants in the Czech Republic, Czech Journal of Economics and Finance

2010 Rovnovážnost cen nemovistostí v České republice, Politická ekonomie

2008 Corporate social responsibility (CSR) : proklamace nebo ekonomická nutnost?, Politická ekonomie

2008 Do Central Bank Forecast Errors Contribute to Missing of Inflation Targets? The Case of Czech Republic , Czech Journal of Economics and Finance, pp. 434-453

2008 Plnění inflačního cíle v České republice v letech 1998–2007: stylizovaná fakta, Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance

2007 New Approaches to Stress Testing the Czech Banking Sector, Czech Journal of Economics and Finance, 57(1-2), pp. 41 - 59

2004 Ekonomická iracionalita donátora plynoucí z nedůvěry k příjemci dotace , Finance a úvěr

2002 Optimum výrobce při stále rostoucích výnosech z rozsahu, Politická ekonomie

2002 Porovnání přežívajících a zanikajících podniků v české ekonomice na konci 90. let , Finance a úvěr

2002 Porovnání přežívajících a zanikajících podniků,v české ekonomice na konci 90. let , Finance a úvěr

Články v recenzovaných časopisech

2011 Generalized Coase Theorem, Prague Economic Papers

2011 Survey of Research on Financial Sector Modeling within DSGE Models: What Central Banks Can Learn from It, CNB RESEARCH AND POLICY NOTES

2008 „Morální hazard“ a „nepříznivý výběr“ při maximalizaci pravděpodobnosti ekonomického přežití, PSVS-EC-024

2001 Modely ekonomicky racionálního donátora, Prague economic papers

Odborné knihy

2011 Generalized microeconomics , Karolinum

2010 Makroekonomie, 2. vyd., Karolinum

2010 Zobecněná mikroekonomie, Karolinum

2004 Hlaváček, M.: Kardinální užitkové funkce a Petrohradský paradox (with Hlaváček, J.). Politická ekonomie No. 1 (2004).,

2003 Hlaváček, M.: Predikce využívající experimentální trhy (with Geršl, A., Cahlík, T., Berleman, M.). Politická ekonomie No. 6 (2003). s. 838-849.,

2002 Hlaváček, M.: Optimum výrobce při stále rostoucích výnosech z rozsahu (with Hlaváček, J.). Politická ekonomie No. 5 (2002), s. 689-698. ISSN 0032-3233,

Kapitoly v knize

2018 Consumer credit in the Czech republic: What does its current growth imply for financial stability?, CNB Financial Stability Report 2017/2018

2017 Stress testing the Czech household sector using microdata - practical applications in the policy-making process, IFC Bulletins chapters, Bank for International Settlements (ed.), Data needs and statistics compilation for macroprudential analysis

2015 A Comprehensive Method for House Price Sustainability Assessment, 2014/2015 Financial Stability Report, Czech National Bank

2004 Models of economically rational donators : Atruism can be cruel. Ve: Kotábová V., Prázová I, Schneider O. : Rozvoj české společnosti v Evropské unii:Ekonomie, politika. UK FSV, Matfyzpress

IES Working Papers

2022 Meta-analysis: Fiscal Multiplier, IES Working Papers 7/2022

2020 Regional Determinants of Housing Prices in the Czech Republic, IES Working Papers 9/2020

2008 Mikroekonomické modely trhu s externalitami, zobecněný Coaseho teorém ,

2008 Mikroekonomické modely trhu s externalitami, zobecněný Coaseho teorém, IES Working Papers 29/2008

2006 Morální hazard a nepříznivý výběr při maximalizaci pravděpodobnosti ekonomického přežití, IES WP 2006/22

2005 Market Prices as Indicators of Political Events: Evidence from the Experimental Market on the Czech Republic Parliamentary Election in 2002, IES WP 2005/77

2004 Modely ekonomicky racionálních donátorů: altruismus může být krutý, IES WP 2004/63

2003 Efektivnost pořízení a předávání informace mezi privátními subjekty s pozitivně-externalitní vazbou, IES WP 2003/32

2003 K mikroekonomickému klimatu v ČR na začátku 21.století: kartel prodejců pohonných hmot? (případová studie), IES WP 2003/39

2002 Ekonomická racionalita donátora a důvěra k příjemci dotace, IES WP 2002/18

2002 Petrohradský paradox a kardinální funkce užitku, IES WP 2002/23

2001 Byl proces eliminace podniků ozdravnou procedurou pro české hospodářství konce 90. let?, IES WP 2001/12

2001 Ekonomicky racionální altruismus, IES WP 2001/14

2001 Modely difuze technologií, IES WP 2001/1

2001 Optimum výrobce v odvětví s nikdy neklesajícími výnosy z rozsahu, IES WP 2001/5

IES Occassional Papers

2007 Za jakých podmínek je pro firmu lukrativním společensky zodpovědné chování?, IES Occasional Papers

Články ve sborníku

2008 Základní charakteristiky inflačního cílování v České republice, Vyhodnocení plnění inflačních cílů ČNB v letech 1998-2007

Ostatní

2018 Editorial: The Risks to Macroeconomic and Financial Stability, Economic Systems

2018 What drives the distributional dynamics of client interest rates on consumer loans in the Czech Republic? A bank-level analysis, CNB Working Paper 06/2018

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY