Detail práce

Uncertainty In Macroeconomics: Making RBC path dependent

Autor: Mgr. Rozsypal Filip
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Milan Sojka CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Ekonomická teorie
Jazyk: Anglicky
Stránky: 78
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Práce zkoumá pohled na nejistotu, čas a očekávání v rámci neoklasické ekonomie a diskutuje možné alternativy a důsledky uvolnění některých předpokladů. Důležitost metodologie se projevuje mimo jiné, když jsou ekonomické teorie testovány na
reálných situacích. Předpoklady, na kterých jsou teorie postaveny, by tak měly být realistické.
Druhá část textu se snaží aplikovat myšlenky z předchozích metodologických úvah. Konkrétně je odvozen model, který je postaven na běžných neoklasických základech,
je však navíc obohacen o realističtější zachycení nejistoty. Model je zkoumán pomocí odvozených impulzních odezev, simulací a rozptylu generovaných časových řad.
V chovaní modifikovaného modelu můžeme nalézt známky tzv. závislosti na cestě. Vyšší míra persistence a nižší variabilita poukazuje na problematičnost použití technologických šoků jako nejdůležitějšího zdroje cyklického chovaní ekonomiky.
Ke stažení: Diplomová práce Rozsypal

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY