Detail práce

Emisní obchodování – Zhodnocení evropské zkušenosti

Autor: Mgr. Markéta Řízková
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: Mgr. Milan Ščasný PhD.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
EEI a HP
Jazyk: Anglicky
Stránky: 103
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Cílem práce je podat komplexní pohled na mechanismus emisního obchodování a zaměřit se na diskutované oblasti fungování zvláště evropského systému emisního obchodování (EU ETS) jako příkladu největšího fungující zavedeného systému emisního obchodování. Základní přístupy analýzy jsou jak teoretické tak praktické. V teoretické části se zaměříme na porovnání aplikace emisního obchodování versus environmentálních daní a budeme diskutovat, kdy je lepší regulovat pomocí nástrojů zaměřených na cenu a kdy na regulaci množství. Dále se teoreticky zaměříme na metody alokace používané v emisním obchodování se zvláštním důrazem na alokaci pomocí aukcí, která je teoreticky nejvíce preferovaná. V praktické části provedeme analýzu alokačních metod v rámci Fáze 1 a Fáze 2 systému EU ETS a shrneme jaké jsou očekávané změny v systému EU ETS po roce 2012. Na závěr zhodnotíme výsledky alokace versus emise ve Fázi 1 (2005-2007) a na základě predikcí ekonomického růstu a emisní intenzity odhadneme další vývoj ve Fázi 2 (2008-2012) a v následující fázi po roce 2012.
Ke stažení: Diplomová práce Řízková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY