Detail práce

Evropské bankovní fúze a akvizice: Tvoří hodnotu pro akcionáře?

Autor: Mgr. Hana Stárová
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 90
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Evropský bankovní sektor prošel za poslední dvě desetiletí významnými změnami v oblasti regulace, technologie a tržní struktury. Změny ve vnějším prostředí vyvolaly od konce devadesátých let silnou vlnu fúzí a akvizic a spustily konsolidaci trhu. Cílem této práce je zjistit, zda jsou evropské bankovní fúze a akvizice opodstatněny tvorbou hodnoty pro akcionáře zúčastněných bank. Za tímto účelem nejprve probereme teoretické motivy k fúzím a akvizicím, které naznačují možné zdroje tvorby hodnoty. Dále provedeme tzv. event study zkoumající důsledky 59 fúzí a akvizic listovaných evropských bank z let 1998 až 2007 na hodnotu pro akcionáře. Naše výsledky dokazují, že fúze a akvizice přinesly značnou hodnotu pro akcionáře akvizičních cílů. Akcionáři akvizitérů naopak hodnotu signifikantně ztrácejí. Čistý efekt pro akcionáře obou zúčastněných bank je signifikantně kladný, z čehož usuzujeme, že bankovní fúze a akvizice byly úspěšné. Navíc ukazujeme výsledky pro několik menších vzorků analyzující rozdíly v tvorbě hodnoty mezi domácími a přeshraničními transakcemi, transakcemi financovanými penězi a akciemi a transakcemi různých velikostí.
Ke stažení: Diplomová práce Stárová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY