Detail práce

Mikrofinance. Boj s chudobou vs. Udržitelné bankovnictví

Autor: Mgr. Martin Tesař
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: PhDr. Pavel Streblov M.Sc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
EEI a HP
Jazyk: Anglicky
Stránky: 128
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá organizacemi působícími ve sféře mikrofinancí a jejich schopnostmi poskytovat služby velmi chudým i bez soustavné finanční podpory ze strany dárců. Po nástinu specifik, jež odlišují klientelu těchto institucí od klientů bank v rozvinutých částech světa, následuje analýza jednotlivých mikrofinančních programů působících v jižní Asii, včetně proslulé Grameen Bank operující v Bangladéši. Data shromážděná z výročních zpráv vybraných společností jsou použita jako zdroj pro analýzu závislosti každého z programů na subvencích a finančních darech v průběhu jedné dekády jejich existence. Poslední část této práce sdružuje podobnosti, které se objevily při individuálním posuzování institucí, spolu s ekonometrickou analýzou nasbíraných dat pro identifikací klíčových determinantů, jež by mohly pomoci i ostatním organizacím tohoto sektoru k vyšší ziskovosti a finanční soběstačnosti. Výsledkem analýzy je zjištění, že větší zastoupení velmi chudé populace při poskytování finančních služeb nemusí nutně vést k nižší finanční udržitelnosti. Klíčem k ziskovosti pak může být správné nastavení úrokových sazeb spolu s dostatečnou úrovní mobilizace úspor.
Ke stažení: Diplomová práce Tesař

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY