Detail práce

Světová obchodní organizace: Evoluce, přehled pravidel a analýza vybraných tém

Autor: Bc. Richard Bachtík
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 78
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této práce je poskytnout komplexní přehled nad pravidly určujícími hranice mezinárodního obchodu. Popisuje vývoj těchto pravidel prostřednictvím dějin Světové obchodní organizace a empirické údaje o používaní ochranných opatření, vyrovnávacích cel, podpor a antidumpingových opatření. Načrtává současné problémy, praktické i teoretické, a pokouší se analyzovat ty vybrané (především mechanizmus řešení konfliktů, mechanizmus vyjednávaní a pozice chudých krajin).

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY