Detail práce

Život a dílo Tomáše Ježka

Autor: Bc. Michaela Bendová
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 86
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je život a dílo ekonoma a politika Tomáše Ježka. Hlavním cílem je podat komplexní obraz Ježkova života a nastínit jeho pohled na privatizační proces z hlediska zúčastněné osoby. První část práce se zaměřuje jak na osobní, tak i na pracovní život Tomáše Ježka jako jednoho z našich nejznámějších ekonomů. Rozebrány zde jsou také Ježkovy významné výzkumné práce a texty, zveřejněné v periodikách s ekonomickou tématikou. Část druhá se zabývá Ježkovými postoji a názory k liberalismu a prezentovány jsou zde jeho překlady děl liberálních zahraničních ekonomů. Největší pozornost práce je kladena na překlady liberálního ekonoma F.A. Hayeka. Ve třetí části práce je analyzována privatizace, od ekonomické situace v Československu před revolučním rokem 1989 přes privatizační proces až ke skončení činnosti Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR. Práce se kriticky dívá na kupónovou privatizaci a tunelování. V závěru je však nutné připustit, že otázka, zda byla privatizace úspěšná či nikoli, je široce diskutabilní. Nicméně, v závěrečném hodnocení, jak je nastíněno v této práci, převažují pozitivní stránky privatizace státního majetku nad těmi negativními.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY