Detail práce

Postoj Švajčiarska k Európskej únii

Autor: Bc. Zuzana Ďuranová
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: PhDr. Jana Marková
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 64
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Bakalárska práca popisuje postoj Švajčiarska k Európskej únii, rozoberá ich vzájomnú spoluprácu na základe bilaterálnych zmlúv a pomocou makroekonomických ukazovateľov analyzuje jeho súčasnú ekonomickú situáciu. Jej cieľom je pomocou dejinného vývoja, politických inštitúcií a ekonomickej výkonnosti krajiny pochopiť švajčiarsky euroskepticizmus a odhaliť jeho príčiny. Text jednotlivých kapitol sa taktiež snaží ukázať, že Švajčiarsko je v skutočnosti pomerne silno integrované a prijíma postupne veľkú časť európskej legislatívy. Ako pasívny člen Únie však nemá možnosť podieľať sa na príprave a schvaľovaní zákonov. Výhodou bilaterálnej cesty je, že dáva Švajčiarsku priestor na zjednávanie výnimiek zohľadňujúcich jeho špecifiká a záujmy. Takýto prístup si ale vyžaduje náročné rokovania a jeho výsledok je neistý, pretože závisí na hlasovaní švajčiarskeho ľudu. Záver práce tak ponecháva otvorený koniec s konštatovaním, že v súčasnosti je pre Švajčiarsko prijateľnejšia spolupráca mimo Európskej únie. Nie je však vylúčené, že sa jeho postoj v budúcnosti nezmení.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY