Detail práce

Vzdělání jako významná součást lidského kapitálu a jeho ovlivnění přírodními faktory

Autor: Bc. Radek Zelenka
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 59
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se snaží představit současné teoretické přístupy a některá empirická měření, týkajíce se lidského kapitálu a vzdělání jako jeho nejdominantnější součásti. Představuje jak pohled mikroekonomický ve smyslu incentiv a důsledků vzdělání pro jednotlivce, tak pohled makroekonomický, který se především zabývá obhajobou, proč podporovat vzdělání z veřejných zdrojů. V analytické části práce se snažíme o potvrzení, či vyvrácení hypotézy, že přírodní faktory (podnebí, nerostné bohatství) v různých částech světa mají vliv na tamější vzdělanost a tím pádem i na výši lidského kapitálu dané společnosti.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY