Detail práce

Vliv vládních forem a volebních systémů na veřejné výdaje

Autor: Bc. Pavel Hrbek
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 43
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce analyzuje vliv vládních forem a volebních systémů na výši veřejných výdajů. Autor v první části své práce poskytuje komplexní přehled o politických institucích. Dále představuje teoretický model vládních výdajů. Model zahrnuje volební systémy v parlamentních demokraciích a poukazuje na fakt, že v nich koaliční vlády vykazují větší výdaje, než vlády jednostranické a že výše vládních výdajů jsou nepřímo ovlivněny volebním systémem. Tyto teorie jsou v poslední části práce za pomocí empirických pozorování potvrzeny.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY