Detail práce

Rozvoj a Růst Odvětví po Čínské Refomě

Autor: Bc. Tumenjargal Chuluunbaatar
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 68
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Od započetí hlavních ekonomických reforem v roce 1978 byl růst čínského hospodářství velmi impozantní. Díky tomu největší země světa prochází přeměnou ze zavřeného hospodářství do tržně orientované ekonomiky. Proto tato se práce zabývá hlavními kroky, provedenými na cestě reforem v prvních dvou desetiletích a týkajícími se hlavních ekonomických sektorů: hlavně sektorů zemědělství, průmyslu a zahraničního obchodu; a to ve spojení s rozvojem odvětví a jeho přispěním ekonomickému růstu Číny

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY