Detail práce

Evropský trh služeb a jeho význam pro ČR

Autor: Bc. Ivo Jánský
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Luděk Urban CSc., Jean Monnet Professor
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 68
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Bakalářská práce „Evropský trh služeb a jeho význam pro ČR” pojednává o historickém vývoji vnitřního trhu Evropské unie a zejména pak trhu služeb. Práce se zabývá návrhem směrnice o liberalizaci trhu služeb, kterou prezentoval komisi tehdejší komisař pro vnitřní trh a služby Frits Bolkestein v roce 2004. Obsah směrnice je podrobně rozebrán a jsou zmíněny připomínky členských států a odborových organizací působících v rámci Evropské unie. Dále je zhodnocena schválená verze směrnice z roku 2006 a její důsledky pro poskytovatele přeshraničních služeb.

V práci je rovněž analyzován trh služeb v ekonomice České republiky a role služeb v zaměstnanosti a zahraničním obchodu. Kromě pohledu na služby obecně se práce zabývá i analýzou trhu služeb v informačních technologiích.

Na závěr je prezentována případová studie české softwarové společnosti, jejíž pozice je v české ekonomice pevně ukotvena a která by z liberalizace trhu služeb v Evropské unii měla profitovat. Součástí studie je i příklad vývoje softwarového produktu po liberalizaci a možnosti využití zahraničních poskytovatelů služeb při vývoji, které bude mít česká firma oproti současnému stavu.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY