Detail práce

Hospodářská politika Norska a Vládní penzijní fond

Autor: Bc. Karasová Renata
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 62
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá vývojem hospodářské politiky Norska po roce 1973. Zaměřuje se především na hlavní zdroje příjmů země, a to na ropný a plynárenský průmysl. V úvodu je nastíněna situace Norska a jeho ekonomiky před rokem 1973, tedy v době, kdy Norsko ještě nedisponovalo obrovskými příjmy z ropného a plynárenského průmyslu. Poté se již práce zaměřuje na vývozní potenciál země s důrazem na jeho nejvýznamnější složku, kterou ropný průmysl je. Postupně se dostává k norskému Ropnému fondu, který existuje od roku 1990 a který se od 1.1.2006 nazývá Vládní penzijní fond. Jeho hlavní úlohou je ukládání přebytků z velkých ropných příjmů k zajištění zdrojů budoucím generacím. V současné době je Vládní penzijní fond Norska druhým největším suverénním fondem na světě.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY