Detail práce

Podnikatelské prostředí v ČR z hlediska malých a středních podniků. Případová studie soukromé obchodní firmy.

Autor: Bc. Hana Kuboušková
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Karel Kouba DrSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 64
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Studie se zaměřuje na podnikatelské prostředí z institucionálního hlediska a využívá praktických zkušeností managementu a zaměstnanců soukromé firmy. Zabývá se nastavením obecných administrativních předpokladů podnikání, jako je definice vlastnických práv, podmínky pro start podnikání a jeho ukončení, vymahatelnost práva, daňové zatížení a další. Zvláštní pozornost věnuje problematice trhu práce, pokouší se popsat specifika výběru zaměstnanců, možnosti a způsoby jejich motivace a odměňování, a také se vyjádřit k současnému stavu pracovněprávní legislativy. Zabývá se rovněž jednáním s obchodními partnery, financováním podniku a vztahy s finančními institucemi a také problematikou vytváření struktury firmy, organizace práce a využití informačních technologií. Záměrem je vystihnout důležitost všech těchto oblastí pro podnikatelské aktivity, upozornit na jejich provázanost a komplexnost. Případová studie je zatížena subjektivním názorem autorky a konkrétními zkušenostmi firmy, které však na druhou stranu mohou přinést jiný pohled na institucionální podmínky podnikání v České republice a jejich vývoj.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY