Detail práce

Fiskální federalismus: decentralizace, zdanění a efektivita

Autor: Bc. Lucie Majstrová
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 57
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce pokrývá literaturu o efektivitě poskytování veřejných statků pro případ fiskální decentralizace. Popisuje vlastnosti, které odlišují decentralizované poskytování veřejných statků od centralizovaného. První část je věnována samotné efektivitě a obsahuje podmínky efektivity pro čisté veřejné statky (Samuelsonovu podmínku), klubové statky a místní veřejné statky. Poté je představena slavná Tieboutova hypotéza. Závěrem, podmínky efektivity pro jurisdikce s předem danými hranicemi jsou popsány. Ve druhé části studujeme chování místních vlád v případě, kdy mohou financovat místní veřejné statky pouze zdaněním mobilních produkčních faktorů (především kapitálu). Popisujeme dva typy chování: dokonalou konkurenci a strategické chování a z nich plynoucí nedostatečné množství poskytovaného veřejného statků. Poslední kapitola ukazuje tři možnosti, jak toto napravit: uživatelské poplatky, mobilitu domácností a grantový systém odvozený od výše dani.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY