Detail práce

Vývoj cen bytových nemovitostí v Praze v závislosti na specifikách lokality a vybraných makroekonomických a demografických ukazatelích

Autor: Bc. Adam Petr
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 85
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Trh bytových nemovitostí byl v posledních třech letech charakteristický vysokým růstem cen. Tato práce se zaměřuje na specifika pražského trhu a jejím hlavním cílem je vysvětlit chování cen bytových nemovitostí od roku 2002 v závislosti na zvolených specifikách lokality a makroekonomických a demografických ukazatelích.
Zároveň se tato práce snaží podat vysvětlení o stavu pražského trhu bytových nemovitostí, resp. stavu nabídky a poptávky po bytových nemovitostech na něm. V tomto ohledu lze konstatovat, že se pražský trh bytových nemovitostí nachází v situaci, která se dá označit za cenový boom, a že struktura nabídky bytových nemovitostí neodpovídá plně struktuře poptávky po nich.
V části věnované analýze cen bytových nemovitostí v závislosti na zvolených ukazatelích zjišťujeme, že nejvíce se do výše jednotkových cen promítají ukazatele lokality.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY