Detail práce

Vstup do eurozóny a jeho vliv na inflaci

Autor: Bc. Pavla Růžičková
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 52
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá vlivy, které působí na inflaci v členských zemích eurozóny a v kandidátských zemích. Nejprve shrnuje funkci a důsledky maastrichtských konvergenčních kritérií, poté identifikuje hlavní zdroje inflace v zemích HMU. Podobně jako některé starší studie nachází v zemích eurozóny i v současnosti významnou vazbu inflace na relativní úroveň cenové hladiny a na aktuální fázi ekonomického cyklu. Potvrzuje tedy, že proces nominální konvergence se na inflaci v jednotlivých zemích projevuje statisticky významně. Tyto výsledky jsou pak diskutovány v souvislosti s kandidátským zeměmi a jejich budoucím vstupem do eurozóny, přičemž zvláštní pozornost je věnována České republice.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY