Detail práce

Zaměstnanost starších osob v České republice a Nizozemsku

Autor: Bc. Libuše Stehlíková
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: PhDr. Martina Mysíková Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 67
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o problematice zaměstnanosti starších osob ve vztahu k právním a finančním pobídkám obsažených v systémech sociálního zabezpečení. Hlavní analýza je zaměřena na vývoj míry zaměstnanosti osob ve věku 55-64 let od počátku 90. let a na změnu průměrného věku odchodu do důchodu v tomto období. Práce dále charakterizuje institucionální uspořádání sociálního zabezpečení a identifikuje změny, které nejvíce ovlivnily motivaci starších pracujících zůstávat déle aktivní na trhu práce. Na příkladě České republiky a Nizozemska se ukazuje, že existují souvislosti mezi změnami v nastavení finančních pobídek a kvalifikačních podmínek systémů umožňujících dřívější odchod do důchodu a úrovní zaměstnanosti osob v předdůchodovém věku

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY