Detail práce

Vliv mezinárodního obchodu na hospodářský vývoj zemí Latinské Ameriky od roku 1945

Autor: Bc. Marta Šimůnková
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 76
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce analyzuje do jaké míry ovlivňuje zahraniční obchod hospodářský vývoj jednotlivých zemí Latinské Ameriky s přihlédnutím na vliv dalších nezanedbatelných ukazatelů, jako je výše inflace, vnější zadlužení, chudoba apod. Druhá kapitola se zabývá vývojem jednotlivých ekonomik po 2. světové válce až do 70. let, kdy většina zemí ještě těžila z poválečné konjunktury. Ta ovšem začala slábnout spolu s tím, jak se válečné země dostávaly z hospodářských krizí. Zemím Latinské Ameriky se tak začalo zmenšovat odbytiště a byly nuceny hledat nové trhy, a to především na svém kontinentě. A právě čtvrtá kapitola popisuje snahu latinskoamerických ekonomik navazovat obchodní styky v rámci regionu prostřednictvím různých organizací společného obchodu. Cílem práce je potom zhodnotit úspěšnost těchto tendencí.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY