Detail práce

Podoba a mechanismy internetového trhu s digitálním zbožím pro mezní náklady blížící se nule

Autor: Bc. Ondřej Šindelka
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: † Ing. Zdeněk Hrubý CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 78
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Při obchodu s digitálním zbožím nebo službami na internetu se mezní náklady blíží nule. Jak na toto nastavení reaguje trh a jaký formát trhu je používán? Jaké jsou faktory ovlivňující formát trhu s digitálním zbožím? Odpovídá trh s digitálním zbožím podmínkám dokonalé konkurence? Tyto otázky stojí u zrodu tématu a záběru mé bakalářské práce.
Práce popisuje jednotlivé produkty digitálního zboží a mechanismy, které se uplatňují při jejich obchodování. Zabývá se tím, jaký tržní model lze uplatnit při popisu trhu s digitálním zbožím. Důležitost transakčních nákladů v tomto prostředí je patrná při popisu jednoduchého modelu cenové diskriminace třetího stupně uplatněného na produkty audiovizuálního trhu. Jsou rozpoznány různé parametrické nastavení modelu vedoucí k diskriminačnímu chování. Do modelu jsou aplikovány data charakterizující trh a diskutována výhodnost diskriminačního chování. V závěru jsou nastíněny dominantní trendy budoucího vývoje audiovizuálního trhu.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY