Detail práce

Srovnání českého rozpočtu s rozpočty vybraných zemí OECD v oblasti sociálního systému

Autor: Bc. Matěj Urban
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: PhDr. Kamila Fialová
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 61
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této práce je srovnání českého státního rozpočtu se zeměmi OECD v oblasti sociálního systému a na základě literatury a vlastního empirického výzkumu ověřit vhodnost a efektivnost vynakládaných prostředků na sociální systém v České republice. V úvodu své práce definuji cíle sociálního systému, ale také možné nepřímé dopady sociálních výdajů na trh práce a výkonnost ekonomiky. Zabývám se strukturou, výdaji a financováním českého sociálního systému, což následně porovnávám s vybranými zeměmi OECD. Nejdůležitější částí práce je teoretická a empirická analýza dopadů sociálních výdajů na trh práce, produktivitu práce a hrubý domácí produkt. V teoretické části shrnuji výsledky nastudované literatury, která se zabývá vztahem mezi velikostí sociálního systému a sledovanými ekonomickými veličinami. V empirické části utvářím vlastní výzkum dopadů sociálních výdajů na růst HDP. V závěru práce shrnuji výsledky práce a doporučuji některá řešení pro český sociální systém.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY