Detail práce

Veřejné statky a lokální populismus

Autor: Bc. Tatjana Vukelič
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: PhDr. Jiří Kameníček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 83
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Bakalářská práce Veřejné statky a lokální populismus pojednává o dosud málo prozkoumaném tématu z oblasti politické ekonomie, pro které se vžil termín „porcování medvěda“. Porcování medvěda je součástí rozpočtového procesu. Při porcování medvěda jsou veřejné statky (výdaje) rozdělovány na konkrétní projekty regionálního rázu, přičemž náklady na projekty jsou hrazeny z celostátních daní. V práci je důraz kladen na politický rozhodovací proces, který určuje vítězné projekty, i na skupiny, které vymáhají v parlamentu a mimo něj projekt, o který mají zájem. První část práce je věnována zájmovým skupinám, jejich klasifikaci a metodám, kterými prosazují svůj zájem (lobbování, vymáhání renty a korupce). Druhá část se zabývá modely porcování medvěda v různých institucionálních podmínkách a zkoumá efektivitu tohoto rozpočtového procesu. Autorka dochází k závěru, že porcování medvěda je neefektivní, neboť při něm dochází k nadměrným výdajům. V práci jsou nastíněny možnosti zvýšení výkonnosti porcování medvěda. Poslední kapitola je věnována porcování medvěda v českém prostředí.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY