Detail práce

Krátká historie Komise pro cenné papíry

Autor: Bc. Marta Zamrazilová
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: † doc. Ing. Jiří Havel CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 99
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá studiem krátkých dějin Komise pro cenné papíry (dále jen Komise). Popisuje příčiny jejího vzniku, tedy situaci na českém kapitálovém trhu po roce 1989. Zvláštní pozornost je věnována zahraničním systémům regulace, které byly použity jako vzor pro vytvoření českého regulatorního systému. Důraz je kladen na zmapování činnosti Komise rok po roce a to v období 1. 4. 1998 – 1. 4. 2006. Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na regulaci kapitálového trhu v České republice a zhodnotit práci Komise v rámci vývoje českého finančního trhu. Součástí práce je také popis událostí vedoucích k integraci systému regulace a dozor do České národní banky.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY