Detail práce

Hodnocení externalit provozu větrných elektráren

Autor: Bc. Jan Hlaváč
Rok: 2008 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 50
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této práce bylo přiblížení současného stavu poznání na poli hodnocení externalit větrné energie s ohledem na plánovaný rozvoj větrné energetiky na území České republiky. V práci je nastíněno chápání ekonomického fenoménu externality a zároveň jsou stručně popsány mimotržní metody jeho oceňování. Dále byly identifikovány a popsány hlavní dopady větrné energie, přičemž ke každému dopadu pak byly vyhledány studie, které dané dopady kvantifikovaly. Nalezené studie ukazují, že dominantními dopady se jeví především vliv větrné energie na estetickou hodnotu krajiny a produkce hlukových emisí. Ostatní dopady byly hodnoceny jen zřídka. Výsledky těchto studií ukazují, že zmiňované dopady způsobují újmu na užitku spotřebitele a že s budoucím rozvojem větrné energetiky jsou tak nevyhnutelně spjaty dodatečné externí společenské náklady. Dalším dílčím cílem práce bylo zjištění, zda-li výsledky studií jsou relevantní pro území České republiky. Vzhledem k odlišným metodickým východiskům zkoumaných studií byla možná přenositelnost výsledků zamítnuta a zároveň byly z pohledu ČR navrženy prioritní oblasti budoucího výzkumu v oblasti hodnocení externalit větrné energie.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY